Welkom bij
onze webwinkel
Nu magazijn uitverkoop!! Tot wel 50% Korting!
 

3 jaar garantie

3 jaar garantie, vergelijkbaar met CBW garantie.

 Algemene voorwaarden CBW Artikel 15.2

 De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

 • Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

• Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;

• Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

Deze regels hebben wij letterlijk overgenomen om u te voorzien van de extra veiligheid die u standaard behoort toe te komen.

U heeft de keuzen uit 3 soorten garantie.

5 jaar garantie

-          3 jaar afbouwende garantie (CBW principe)

-          5 jaar volledige garantie op het leder

-          5 jaar garantie op het volledige bankstel

Ruilen en retourneren

In overleg met de transporteur en de winkelier waar u het product heeft gekocht kan worden over gegaan tot terug name. Mocht het product beschadigd aankomen dan wordt in overleg met de winkelier bepaald of het product retour gaat en voor een vervangend product wordt gezorgd of dat het product bij de klant gerepareerd wordt. Verder wordt alleen overgegaan tot de garantie regeling mits het bankstel op een normale manier is gebruikt en in goede omstandigheden verblijft. Eigenschappen van materialen zijn geen gebreken en vormen daarom geen grond voor reclamatie. HQ-Furniture staat hier volledig buiten en dit is en afspraak welke de kopende partij met de verkopende partij maakt. Vraag dan ook altijd om de algemene voorwaarden van de winkelier zelf.

Worden niet teruggenomen :
- Artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, huisdieren of anderen, niet door toedoen van de winkelier of zijn transporteur.
- Artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.
- Schade door gebruik van verkeerd toegepaste chemische of andere schoonmaak middelen.
- Bankstellen waarop gebruikssporen aanwezig zijn.