Welkom bij
onze webwinkel
Nu magazijn uitverkoop!! Tot wel 50% Korting!
 

3 jaar garantie | Bankstellenshop.com

3 jaar garantie

3 jaar garantie, de standaard garantie die Bankstellenshop.com bied, vergelijkbaar met CBW garantie.

Algemene voorwaarden CBW Artikel 15.2

De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

• Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;

• Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer;

• Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

Deze regels hebben wij letterlijk overgenomen om u te voorzien van de extra veiligheid die u standaard behoort toe te komen.

Onze volledige algemene voorwaarden vind u hier, mocht u deze willen bekijken.

U heeft de keuzen uit 3 soorten garantie.

-          3 jaar afbouwende garantie (CBW principe)

-          5 jaar volledige garantie op het leder

-          5 jaar 100% garantie op het volledige bankstel